Home » Overig » Zes veelvoorkomende oorzaken van stroomuitval in industriële faciliteiten en hoe deze te voorkomen.

Industrie elektriciteit Stroomuitval in industriële faciliteiten en hoe deze voorkomen

Industrie elektriciteit

In een industriële faciliteit is stroomuitval een van de grootste bedreigingen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Stroomuitval kan leiden tot productieonderbrekingen, schade aan apparatuur en, in ernstige gevallen, ongevallen. Het is dus van cruciaal belang voor bedrijven om zich bewust te zijn van de belangrijkste oorzaken van stroomuitval in industriële faciliteiten en hoe deze te voorkomen.

Kortsluitingen

Kortsluitingen komen vaak voor in industriële faciliteiten als gevolg van slechte bedrading, overbelasting, of defecte apparatuur. Kortsluitingen kunnen leiden tot een overbelasting van de stroomtoevoer en dus tot stroomuitval. Het is belangrijk om regelmatig de bedrading en apparatuur te inspecteren en eventuele problemen snel op te lossen.

Overbelasting

Overbelasting treedt op wanneer er meer elektriciteit wordt gevraagd dan het elektriciteitsnetwerk kan leveren. Dit kan gebeuren wanneer er te veel machines tegelijkertijd worden gebruikt of als er een grote piek in de vraag naar elektriciteit is. Om overbelasting te voorkomen, is het belangrijk om de vraag naar elektriciteit te plannen en te spreiden over verschillende tijdstippen.

Spanningspieken

Spanningspieken kunnen worden veroorzaakt door blikseminslag of andere externe factoren. Dit kan leiden tot een te hoge spanning op het elektriciteitsnetwerk, wat schade kan veroorzaken aan apparatuur en tot stroomuitval kan leiden. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om beschermende maatregelen te nemen, zoals het installeren van overspanningsbeveiliging.

Slechte kwaliteit van de stroomvoorziening

In sommige gevallen kan de stroomvoorziening van slechte kwaliteit zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een storing in het stroomnetwerk. Dit kan leiden tot stroomuitval en schade aan apparatuur. Het is belangrijk om te zorgen voor een goede kwaliteit van de stroomvoorziening, bijvoorbeeld door het gebruik van UPS-systemen.

Onvoldoende onderhoud

Onvoldoende onderhoud van elektrische apparatuur en bedrading kan leiden tot stroomuitval. Bijvoorbeeld door corrosie, slijtage

Weersomstandigheden

Weersomstandigheden zoals bliksem, stormen, overstromingen, ijs en sneeuw kunnen de stroomvoorziening in de industrie verstoren en leiden tot stroomuitval. Dit voorkom je door al je elektrische componenten buiten goed te beschermen. Best voorzie je hiervoor materiaal dat een IP67 label heeft en weersbestendig is. 

Stroomuitval is een groot risico voor industriële faciliteiten. Door de belangrijkste oorzaken van stroomuitval te begrijpen en deze effectief aan te pakken, kunnen bedrijven de risico’s minimaliseren en de continuïteit van hun bedrijfsvoering waarborgen. Het is daarom van essentieel belang om regelmatig je systemen te controleren en de juiste materialen te gebruiken op de juiste plek.