Home » Overig » ATEX-zones uitgelegd: veiligheid in potentieel explosieve omgevingen

ATEX-zones uitgelegd: veiligheid in potentieel explosieve omgevingen

Atex zone explosiegevaar machine

In verschillende industriële sectoren, zoals de chemische, farmaceutische, olie- en gasindustrie, kunnen potentieel explosieve atmosferen aanwezig zijn. Om de veiligheid van werknemers en apparatuur te waarborgen, is het van cruciaal belang om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Een van de belangrijkste richtlijnen op dit gebied vind je terug in de ATEX zones (ATmosphères EXplosibles). In deze blog gaan we dieper in op ATEX zones en de vereisten voor veiligheid in potentieel explosieve omgevingen.

ATEX zones, wat houden ze in?

ATEX-zones zijn gebieden waar explosieve atmosferen kunnen ontstaan door de aanwezigheid van ontvlambare stoffen, zoals gassen, dampen, nevels of stofdeeltjes. De term “ATEX” is afgeleid van de Europese richtlijn 2014/34/EU, die specifieke veiligheidseisen stelt aan apparatuur en beschermingssystemen die worden gebruikt in potentieel explosieve omgevingen. ATEX zones worden geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid en duur van het optreden van een explosieve atmosfeer.

Ontdek de Hensel KX aftakdozen voor explosiegevaarlijke omgevingen!

Atex Zone 0

Atex zone 0 is een gebied waarin een explosieve atmosfeer voortdurend aanwezig is of gedurende lange perioden waarschijnlijk aanwezig zal zijn. Deze zone wordt meestal aangetroffen in opslagtanks of vaten waarin ontvlambare vloeistoffen of gassen worden bewaard. In Zone 0 moeten speciale explosieveilige apparaten en beschermingssystemen worden gebruikt om de kans op ontsteking te minimaliseren.

Atex Zone 1

Atex zone 1 is een gebied waarin een explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn. Deze zone komt vaak voor in industriële omgevingen waar brandbare stoffen, zoals brandbare gassen, dampen of nevels, kunnen vrijkomen. Voor apparatuur die in Zone 1 wordt gebruikt, moeten speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op ontsteking te verminderen.

Atex Zone 2

Zone 2 is een gebied waarin een explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf niet te verwachten is, of slechts gedurende korte perioden aanwezig zal zijn. Deze zone komt vaak voor in omgevingen waar brandbare stoffen, zoals brandbare stofdeeltjes of dampen, mogelijk aanwezig zijn. In Zone 2 moeten maatregelen worden genomen om de kans op ontsteking te voorkomen of te beperken.

Atex Zone 20

Atex zone 20 is een gebied waarin een explosieve atmosfeer voortdurend aanwezig is of gedurende lange perioden waarschijnlijk aanwezig zal zijn als gevolg van de aanwezigheid van brandbaar stof. Deze zone komt vaak voor in industriële processen waarbij grote hoeveelheden brandbaar stof, zoals meel, houtstof of chemische stoffen, aanwezig zijn. In Zone 20 moeten specifieke explosieveilige apparatuur en beschermingssystemen worden gebruikt om de kans op ontsteking te minimaliseren.

Atex Zone 21

Atex zone 21 is een gebied waarin een explosieve atmosfeer af en toe aanwezig kan zijn tijdens normaal bedrijf als gevolg van de aanwezigheid van brandbaar stof. Deze zone komt vaak voor in industriële omgevingen waar stofvormende processen, zoals slijpen, frezen of mengen, plaatsvinden. In Zone 21 moeten apparatuur en systemen worden gebruikt die ontworpen zijn om de kans op ontsteking te minimaliseren.

Atex Zone 22

Atex zone 22 is een gebied waarin een explosieve atmosfeer niet te verwachten is tijdens normaal bedrijf, of slechts gedurende korte perioden aanwezig zal zijn als gevolg van de aanwezigheid van brandbaar stof. Deze zone komt vaak voor in omgevingen waar stof kan neerdalen, zoals opslagruimtes en transportroutes. In Zone 22 moeten maatregelen worden genomen om de kans op ontsteking te voorkomen of te beperken.

Belangrijke overwegingen in ATEX-zones

Het werken in potentieel explosieve omgevingen vereist strikte naleving van veiligheidsvoorschriften. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen in ATEX-zones:

  1. Risicobeoordeling: Voer een grondige risicobeoordeling uit om de mogelijke bronnen van ontvlambare stoffen en de omstandigheden voor het ontstaan van een explosieve atmosfeer te identificeren.
  2. Zoneclassificatie: Classificeer de specifieke gebieden in de installatie volgens de ATEX-zoneclassificatie om de juiste veiligheidsmaatregelen te bepalen.
  3. Apparatuurselectie: Kies explosieveilige apparatuur en beschermingssystemen die geschikt zijn voor de specifieke ATEX-zone waarin ze worden gebruikt. Deze apparatuur moet voldoen aan de geldende ATEX-richtlijnen en certificeringen.
  4. Stofbeheersing: Implementeer effectieve stofbeheersingsmaatregelen, zoals stofafzuiging, om de concentratie van brandbaar stof te verminderen en het risico op ontsteking te minimaliseren.
  5. Onderhoud en inspectie: Regelmatig onderhoud en inspectie van apparatuur zijn essentieel om de goede werking en veiligheid in ATEX-zones te waarborgen. Zorg ervoor dat apparatuur regelmatig wordt geïnspecteerd op slijtage, defecten en mogelijke bronnen van ontsteking.
  6. Training en bewustwording: Zorg ervoor dat werknemers die in ATEX-zones werken, voldoende getraind zijn.

Ontdek onze andere blogs

Conformité européene logo voor elektrische materialen

CE-markering: Wat, waarom en waar?

Lees meer
Aarding elektriciteit industrieel

Aardingsystemen: De stevige fundering van industriële elektriciteit

Lees meer
Haspel Schill IP waarde waterdicht

IP Waarde: Alles wat je moet weten over beschermingsgraden

Lees meer