Home » Regelgeving » Arei, wat is het?

Arei, wat is het?

Arei logo

Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, oftewel het AREI, is de norm die in België van toepassing is op elektrische installaties. Het AREI werd in het leven geroepen om de veiligheid van elektrische installaties te waarborgen en om de risico’s op elektrische ongevallen te verminderen. Om te voldoen aan het AREI moeten alle elektrische installaties in België worden geïnspecteerd en goedgekeurd door een erkend organisme. Dit organisme zal de installatie controleren op conformiteit met de regels van het AREI en zal een rapport uitbrengen waarin eventuele gebreken worden vermeld.

 

Arei, wat omvat het?

Het AREI omvat alle wettelijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op elektrische installaties in België. Het reglement stelt eisen aan de veiligheid en het functioneren van elektrische installaties en definieert de minimale veiligheidsnormen die moeten worden nageleefd.

Het AREI geldt voor alle elektrische installaties in België, ongeacht de grootte of het type van de installatie. Dit omvat onder andere de elektrische installaties in woningen, bedrijfsgebouwen en industriële installaties. Het AREI is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande installaties en is ook van kracht tijdens het gebruik en het onderhoud van de installaties.

Arei downloads

Arei onderverdelingen 

Het AREI is onderverdeeld in verschillende delen, die elk betrekking hebben op specifieke aspecten van elektrische installaties. Zo zijn er onder andere regels voor de installatie van kabels en leidingen, de aarding van de installatie en de bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.

Deel 1: definities en algemene bepalingen
– Definities van belangrijke termen met betrekking tot elektrische installaties
– Algemene bepalingen met betrekking tot veiligheid en preventie van risico’s

Deel 2: opwekking, productie, transport en distributie van elektrische energie
– Veiligheid bij de opwekking en distributie van elektrische energie
– Preventie van elektrocutie, brand en explosies

Deel 3: installaties voor gebruik op lage spanning
– Veiligheidsvoorschriften voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van laagspanningsinstallaties
– Bescherming tegen elektrische schokken, brand en overbelasting

Deel 4: installaties voor gebruik op zeer lage spanning
– Voorschriften voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van zeer lage spanningssystemen
– Bescherming tegen elektrische schokken en brand

Deel 5: werkzaamheden aan elektrische installaties
– Veiligheidsvoorschriften voor het uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties
– Voorschriften voor het gebruik van gereedschap en beschermende uitrusting

Deel 6: keuringen
– Procedures voor het keuren van elektrische installaties
– Criteria voor het bepalen van de conformiteit van installaties met de voorschriften

Deel 7: installaties voor gebruik op middelhoge en hoge spanning
– Veiligheidsvoorschriften voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van middelhoge en hoge spanningssystemen
– Bescherming tegen elektrische schokken, brand en overbelasting

Deel 8: bijzondere installaties of locaties
– Specifieke voorschriften voor elektrische installaties in speciale omgevingen zoals ziekenhuizen, zwembaden, explosiegevaarlijke zones enz.
– Veiligheidsvoorschriften voor elektrische installaties in publiek toegankelijke gebouwen.

Arei in het kort

Kortom, het AREI is een essentiële norm die de veiligheid van elektrische installaties in België waarborgt en die ervoor zorgt dat deze installaties voldoen aan de wettelijke voorschriften. Elektrische installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn en blijven voldoen aan het AREI.

Ontdek onze andere blogs

Conformité européene logo voor elektrische materialen

CE-markering: Wat, waarom en waar?

Lees meer
Aarding elektriciteit industrieel

Aardingsystemen: De stevige fundering van industriële elektriciteit

Lees meer
Haspel Schill IP waarde waterdicht

IP Waarde: Alles wat je moet weten over beschermingsgraden

Lees meer